ULAŞ VANA olarak;

  • Çevre konusundaki yasal mevzuatlar ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara tam uyum sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri önlemeyi, mevcut en iyi teknolojilere hava, su, toprak kirliliğini ve gürültüyü azaltmayı,
  • Çevrenin Korunması ve Doğal Kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, altyapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
  • Atıkların kaynakta minimize edilmesini ve oluşan atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Çevre Performansımızı artırmak için her türlü çevresel bilgi ve veriye ulaşımı sağlayan Çevre Yönetimi Bilgi Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza eğitim aktiviteleri düzenleyerek, çevre konusunda sorumluluk bilincini artırmayı, politikamızla ilgili farkındalıklarını sağlamayı

Taahhüt ederiz.

Çevre politikamız olarak belirlenmiştir.

Ulaş Vana. Tüm Hakları Saklıdır.

Ulaş Vana. Tüm Hakları Saklıdır